Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Program „Dobry Start 300 plus”

Program „Dobry Start 300 plus”

Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2020/2021 będzie można składać:

- drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r.

- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2020 r.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r.


DOBRY START to 300 złotych jednorazowego wsparcia co roku dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

DLA KOGO ŚWIADCZENIE DOBRY START?

Świadczenie Dobry Start przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

a) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

b) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

WAŻNE! 300 zł nie przysługuje na dzieci przedszkolne oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka (matka lub ojciec), opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KIEDY I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Internetowo wnioski można składać od 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną (nie dotyczy pieczy zastępczej).

W wersji papierowej wnioski można składać od 1 sierpnia do dnia 30 listopada.

UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, pokój nr 6.

KIEDY RODZINA OTRZYMA WSPARCIE?

Jeżeli wniosek (prawidłowo wypełniony i kompletny) zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2020 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. będą rozpatrzone w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

16
maj 2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry