Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Dyrektor Biblioteki: Dorota Eltman

Adres i kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie
ul. Konińska 4, (Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie)
62-586 Rzgów
tel.: (63) 241 90 15
email: bibliotekarzgow@interia.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek:    900 – 1700
 • wtorek:              800 – 1700
 • środa:                900 – 1700
 • czwartek:          800  - 1500
 • piątek:              900 – 1800

Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje z bibliotekami sąsiednich gmin jako biblioteka partnerska w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

W bibliotece jest udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa. Prenumerata czasopism jest na bieżąco korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców. W Bibliotece Publicznej Gminy Rzgów znajdują się 4 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz 2 stanowiska we filii w Sławsku. Z przyjemnością informujmy, że udostępniamy częściowe zbiory biblioteki w  katalogu on-line, dostępnym na stronie biblioteki www.gbprzgow.pl . 

Chętnych serdecznie zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki.

  Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie -– Filia w Sławsku

  Starszy Bibliotekarz: Alicja Drop

  Adres i kontakt:
  Sławsk 64,
  62-586 Rzgów
  tel.:  (63) 241 07 17
  email: biblioteka.slawsk@wp.pl

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek:    9:00 – 17:00
  wtorek:               9:00 – 17:00
  śœroda:                 9:00 – 17:00
  czwartek:          nieczynne (praca wewnętrzna)
  piątek:               9:00 – 17:00

  Chętnych serdecznie zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki. 

   HISTORIA I STAN OBECNY GBP Rzgów

   Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie powstała w 1949 r. Zgodnie ze wskazaniami ksiąg inwentarzowych, jej pierwszym dyrektorem, a właściwie, jak to wówczas określano – kierownikiem, był pan Andrzej Rybarczyk, później pracowała w niej także pani Joanna Lewandowska i Stanisława Wykrętowicz. Do roku 1969 przez placówkę przewinęło się kilka osób, które prowadziły bibliotekę. Każda z tych osób kierowała biblioteką przez okres około 2 lat.

   Od roku 1969 funkcję kierownika – bibliotekarza objęła pani Maria Panienkowska, która funkcję tę pełniła przez kilkadziesiąt lat. Od 2008 roku do chwili obecnej funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej w Rzgowie pełni Pani Dorota Eltman.

   Siedziba biblioteki także wielokrotnie zmieniała się. Na początku mieściła się ona w starym, drewnianym budynku obok Urzędu Gminy (Prezydium Gminne Rady Narodowej) oraz Poczty Polskiej, następnie została przeniesiona do lokalu gminnego. Mieściła się wówczas w jednym pomieszczeniu i księgozbiór ograniczał się do zaledwie 4 regałów. Książki pochodziły w zasadzie wyłącznie z darowizn czytelników, mieszkańców gminy. 

   Kolejna lokalizacja to dom mieszkalny pani Elżbiety Wośkowiak – nauczycielki języka polskiego i późniejszej pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzgowie. W latach 1970- 1974 na bibliotekę przeznaczono 2 pomieszczenia, zaś 2 kolejne pełniły funkcję świetlicy wiejskiej, wyposażonej w krzesła, stoliki, a przede wszystkim telewizor i prasę, z których mogli korzystać wszyscy chętni mieszkańcy gminy.  Po pewnym czasie biblioteka musiała znów zostać przeniesiona i także w tym przypadku budynku użyczyła pani Wośkowiak, tym razem placówka mieściła się przy placu Stuczyńskich.

   W 1982 roku siedziba biblioteki znów została zmieniona, tym razem do jednego z pomieszczeń należących do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie, zajmując powierzchnię 77 m2. Siedziba ta okazała się ostateczną. Do roku 2003,kiedy to założono centralne ogrzewanie,  pomieszczenia biblioteki ogrzewano piecami kaflowymi, co nie zawsze zapewniało optymalną do przechowywania książek temperaturę, a dodatkowo wydobywający się dym i kurz był przyczyną zabrudzeń zbiorów i ich odbarwianiu.

   Biblioteka posiada filię, znajdującą się w Sławsku. Została ona założona w 1956 roku, w której funkcję kierownika od momentu powstania, aż do 1997 r. pełniła pani Halina Juszczak. Po niej stanowisko to objęła pani Alicja Drop i pełni je do dnia dzisiejszego.

   Filia mieściła się w budynku Prezydium Gminnej Rady Narodowej zajmując powierzchnię 10 m2, a księgozbiór mieścił się na 3 regałach, jednak z  chwilą, gdy Gromadzka Rada Narodowa przeniosła się do nowego budynku zyskała ona dodatkową powierzchnię kolejnych 10 m2. W roku 1978 biblioteka została przeniesiona do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku, zajmując powierzchnię   60 m2. Od roku 2014 biblioteka mieści się w nowym budynku pod numer 64 znajdującym się w centrum miejscowości. Nowa lokalizacja placówki sprawiła, że stała się ona bardziej dostępna dla czytelników w każdym wieku również tych poruszających się na wózkach.

   Pomocniczymi placówkami biblioteki były także tzw. punkty biblioteczne znajdujące się w poszczególnych miejscowościach z terenu gminy, w prywatnych domach i prowadzone przez chętne osoby. Za pośrednictwem takich punktów biblioteka udostępniała swoje zbiory mieszkańcom wsi odległych od głównej siedziby, pracownikom zakładów pracy, czy mieszkańcom tzw. hoteli robotniczych. Punkty biblioteczne wyposażone były w szafkę biblioteczną, komplet książek oraz odpowiednie druki biblioteczne. Wymiana książek odbywała się raz na kwartał transportem kierowników punktów bądź rowerem bibliotekarza.  Bibliotekarz odwiedzał każdy z punktów i wspólnie z prowadzącym go kierownikiem analizował potrzeby czytelników, stan czytelnictwa oraz możliwości przyciągnięcia większej ilości czytelników. W latach 80-tych decyzją władz gminy punkty biblioteczne zostały zamknięte.


    Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

    Pogoda w naszej Gminie

    06
    grudnia 2022

    Dziś są imieniny:
    brak wydarzeń

    SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry