Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Biuro Rady

Inspektor Maria Pakulska
Urząd Gminy (piętro, pokój nr 9)
ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
tel.: 63 241 90 18 / wew. 27
e-mail: biurorady@gminarzgow.pl

  Komisje Rady Gminy

  KOMISJA REWIZYJNA

  kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

  1. Jacek Borowski - przewodniczący
  2. Kazimierz Ziółkowski - zastępca przewodniczącego
  3. Marek Krysiński - członek
  4. Mirosław Kubacki - członek
  5. Karol Olek - członek


  KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

  1. Jacek Borowski - przewodniczący
  2. Kazimierz Ziółkowski - zastępca przewodniczącego
  3. Marek Krysiński - członek
  4. Mirosław Kubacki - członek
  5. Karol Olek - członek


  KOMISJA GOSPODARCZA I BUDŻETU

  zajmuje się sprawami: budżetu gminy, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, dróg gminnych, wodociągów i kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

  1. Monika Kowalczewska - przewodniczący
  2. Jan Gośka - zastępca przewodniczącego
  3. Wiesław Czaja - członek
  4. Grzegorz Gorzelańczyk - członek
  5. Mirosław Kozłowski - członek


  KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

  zajmuje się sprawami: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, w tym gminnych bibliotek i innych instytucji kultury, ochrony zabytków, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, promocji gminy.

  1. Grzegorz Gorzelańczyk - przewodniczący
  2. Zofia Kruszyńska - zastępca przewodniczącego
  3. Janusz Nowak - członek
  4. Wiktor Nawrocki - członek
  5. Agnieszka Wiśniewska - członek

   Rada Gminy Rzgów - kadencja 2018 - 2023

   PRZEWODNICZĄCY

   Jakubowicz Roman zam. Świątniki 33, 62-586 Rzgów
   tel.: 63 241 90 63
   kom.: 603 202 007
   e-mail: r.jakubowicz@gminarzgow.pl
    

   WICEPRZEWODNICZĄCY

   Czaja Wiesław zam. Sławsk 86A, 62-586 Rzgów
   tel.: 63 241 09 33
   e-mail: w.czaja@gminarzgow.pl

   Nawrocki Wiktor zam. Rzgów, ul. Zagórowska 8, 62-586 Rzgów
   e-mail: w.nawrocki@gminarzgow.pl

   RADNI

   Borowski Jacek zam. Dąbrowica 9, 62-586 Rzgów
   kom.: 609 271 901
   e-mail: j.borowski@gminarzgow.pl

   Gorzelańczyk Grzegorz zam. Modła 42, 62-586 Rzgów
   kom.: 784 697 790
   e-mail: g.gorzelanczyk@gminarzgow.pl

   Kubacki Mirosław zam. Branno 35, 62-586 Rzgów
   kom.: 694 840 978
   e-mail: m.kubacki@gminarzgow.pl

   Janusz Nowak zam. Sławsk, ul. Klonowa 8A, 62-586 Rzgów
   kom.: 782 277 959
   e-mail: j.nowak@gminarzgow.pl

   Kozłowski Mirosław zam. Sławsk 71, 62-586 Rzgów
   kom.: 609 216 084
   e-mail: m.kozlowski@gminarzgow.pl

   Kruszyńska Zofia zam. Sławsk 187, 62-586 Rzgów
   kom.: 697 132 399
   e-mail: z.kruszynska@gminarzgow.pl

   Wiśniewska Agnieszka zam. Grabienice 13, 62-586 Rzgów
   kom.: 604 597 676
   e-mail: a.wisniewska@gminarzgow.pl

   Kowalczewska Monika zam. Bożatki 39A, 62-586 Rzgów
   e-mail: m.kowalczewska@gminarzgow.pl

   Krysiński Marek zam. Witnica 24, 62-586 Rzgów
   tel.: 534 837 434
   e-mail: m.krysinski@gminarzgow.pl

   Gośka Jan zam. Osiecza Pierwsza 9, 62-586 Rzgów
   kom.: 608 050 293
   e-mail: j.goska@gminarzgow.pl

   Olek Karol zam. Barłogi 29, 62-586 Rzgów
   kom.: 667 815 710
   e-mail: k.olek@gminarzgow.pl

   Ziółkowski Kazimierz zam. Zarzew 37, 62-586 Rzgów
   kom.: 723 877 822
   e-mail: k.ziolkowski@gminarzgow.pl


    Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

    Pogoda w naszej Gminie

    06
    grudnia 2022

    Dziś są imieniny:
    brak wydarzeń

    SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry