Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Wodociągi i kanalizacja

Sieć wodociągowa:

• 1990 rok – 18,6 km        • 2019 (koniec roku) – 132,70 km
 

Przyłącza:

• 1990 rok – 426 szt.          • 2019 (koniec roku) – 1848 szt.
 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sławsku

Od maja 2014 r. do około 1380 gospodarstw w gminie Rzgów, tj. około 70 % mieszkańców trafia już woda ze Stacji Uzdatniania Wody w Sławsku, a dodatkowo również do części odbiorców w Ruminie z Gminy Stare Miasto. Prace na obiekcie SUW zakończono w kwietniu 2014 r.
Ta nowoczesna inwestycja to obiekt, który przez najbliższe lata pozwoli zapewnić mieszkańcom wodę o najwyżej jakości. Budowa stacji trwała 7 miesięcy, a koszt inwestycji wyniósł około 2,6 mln zł, z czego ok. 75 % kwoty netto to dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Sieć kanalizacyjna:

1990 rok - 0 km                  2019 (koniec roku) - 25,5 km
 

Przyłącza:

2019 (koniec roku) - 590 szt.
 Uchwała Nr 007.2.2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2016 r.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

06
grudnia 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry