Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie

Plac Stuczyńskich 5, 62-586 Rzgów
tel.: (63) 241-99-71
e-mail: sprzgow@interia.pl
http://www.zsprzgow.wiks.pl/

Dyrektor Zespołu  -  Stanisław Górka
Wicedyrektor Zespołu  -  Aleksandra Gałecka


Szkoła Podstawowa w Rzgowie to najstarsza placówka oświatowa na terenie gminy Rzgów. Początki szkolnictwa na tym terenie sięgają 1872 roku. Obecny budynek szkolny przy ul. Konińskiej oddano do użytku w 1949 roku.

Od 1977 roku patronuje nam znakomity pisarz i patriota Henryk Sienkiewicz.

Przedszkole Gminne w Rzgowie funkcjonuje od 1973 roku, a od dnia 16.10.2003 r. przyjęło nazwę „Gromadka Misia Uszatka”. Nasze przedszkole zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat w godzinach od 7.00 do 16.00.

Obecnie w przedszkolu funkcjonują 4 oddziały:

-grupa dzieci 6 – letnich     – „MIŚKI”

-grupa dzieci 5 – letnich    – „ZAJĄCZKI”

-grupa dzieci 4 - letnich    – „PAJACYKI”

-grupa dzieci 3 – letnich - ,,WIEWIÓRKI”

Przedszkole „Gromadka Misia Uszatka” w Rzgowie zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie, wszechstronny rozwój oraz warunki do uczenia się w atmosferze przyjaźni, akceptacji i bezpieczeństwa. Poprzez realizację przyjętego programu wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami, potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Na podstawie aktu założycielskiego z dniem 1 września 2009 roku powstał Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzgowie, który tworzą  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza i Przedszkole Gminne „Gromadka Misia Uszatka”.

W ZS-P pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim stażem. W codziennej pracy nauczyciele starają się, aby  dzieci zdobywały wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszym kształceniu, ale także uczyły się cenić i pielęgnować tradycję sienkiewiczowską i polską zarazem.

Przyświecają nam słowa patrona: „Tradycję można przechowywać tak jak rodzinne klejnoty. Dobrze zamknięte nie giną, ale tez nie promienieją. Tradycja polska powinna promieniować. Powinna rzucać blask na życie i zabarwiać je.

Bogatą dokumentację w postaci licznych kronik oraz materiałów poświęconych patronowi gromadzimy w szkolnej Izbie Tradycji.

W roku 2010 powstał plac zabaw w ramach programu ‘Radosna szkoła” 2010 – Szkolne Place Zabaw, natomiast w listopadzie 2014 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej

Na mocy Uchwały Rady Gminy Rzgów Nr 163/17 z dnia 29 marca 2017 r.  do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzgowie zostało włączone Gimnazjum im. Polskich Noblistów.

Obecnie w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzgowie wchodzą: Przedszkole Gminne „Gromadka Misia Uszatka” i Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza.

Nauka odbywa się w dwóch budynkach. W budynku przy ul. Konińskiej 6 mieści się Przedszkole, natomiast Szkoła Podstawowa zlokalizowana jest w budynku przy Placu Stuczyńskich 5.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  03
  lipca 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry