Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rzgów w powiecie konińskim (młodzież, osoby dorosłe i seniorów) do uczestnictwa w niezwykłym projekcie międzypokoleniowym „Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło”.

Jego celem jest rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej lokalnej społeczności oraz stwarzanie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi członkami małej ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.

Proponujemy Państwu udział w działaniach, które mają służyć temu aby zarówno osoby dorosłe, starsze i młodzież, mieli okazję ze sobą współpracować, oraz nabywać umiejętności, które niezależnie od wieku, pomogą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalno-społecznym swojej małej ojczyzny.

Wyłoniony w drodze rekrutacji 24-osobowy zespół uczestników (ok. 14 osób dorosłych, seniorów i ok. 10 reprezentantów młodego pokolenia) zaprosimy w pierwszym etapie do udziału w 2 warsztatach choreo-rozwojowych prowadzonych metodą choreoterapii. Krótka ale energetyczna i zaskakująca rozgrzewka w postaci tego rodzaju spotkań to bardzo pożyteczne „ożywienie” (na początku przygody z projektem), po którym uczestnicy nie będą mogli się doczekać kolejnych zadań i wspólnej pracy podczas zaplanowanych serii 12 zajęć tanecznych pn. „Na wesoło i z przytupem”.

Międzypokoleniowy zespół będzie nabywał okiem trenerów umiejętności taneczne zarówno z zakresu tańca ludowego jak i towarzyskiego. Taka ciekawa aranżacja zajęć zapewni sukces wspólnemu działaniu grupy i będzie gwarantem dobrej zabawy oraz satysfakcji artystycznych. Premierowy występ zespołu międzypokoleniowego, który zaprezentuje przygotowany pokaz tańca towarzyskiego oraz choreografię stanowiącą połączenie wybranych wielkopolskich tańców ludowych będzie miał miejsce podczas zorganizowanego w grudniu 2018 r.  Festiwalu Kultury Lokalnej. Wydarzenie to zgromadzi również miejscowych artystów, twórców ludowych, którzy zapoznają mieszkańców i zaproszonych gości z własnym dorobkiem/repertuarem artystycznym.

Serdecznie zapraszamy do niezwykłej i niezapomnianej tanecznej przygody, pełnej wrażeń i emocji.
Będzie moc, energia, która zaowocuje wspólnym dziełem, z którego mieszkańcy będą dumni.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 marca 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z opiekunką grupy, która udzieli szczegółowych informacji o zasadach rekrutacji.

Dorota Eltman, tel. 510 844 882, e-mail: bibliotekarzgow@interia.pl

Miejsce warsztatów:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie
ul. Konińska 4
62-586 Rzgów

Wszystkie proponowane działania dla uczestników są bezpłatne:

 1. Udział i poczęstunek podczas warsztatów choreo-rozwojowych i tanecznych.
 2. Certyfikat uczestnictwa w projekcie.

Ważne

Warunki przyjęcia uczestnika (osoby pełnoletniej) do projektu:

 1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku do celów projektu oraz  deklaracji frekwencji,
 2. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.

Warunki przyjęcia uczestnika (osoby niepełnoletniej) do projektu:

 1. Wypełnienie i podpisanie przez rodziców bądź opiekunów zgody na udział w projekcie oraz deklaracji frekwencji w proponowanych warsztatach i Festiwalu Kultury Lokalnej.
 2. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.

  Zapewniamy moc wrażeń oraz emocji i niezapomnianych chwil w międzypokoleniowym gronie

Zachęcamy do kontaktu z organizatorami:

Kierownik projektu:
Joanna Kukulska, tel.: 797 901 115; e-mail: j.kukulska@kss.org.pl
Opiekun grupy:
Dorota Eltman, tel. 510 844 882, (63)2419015,
e-mail: bibliotekarzgow@interia.pl

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

PROJEKT KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW

„Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło”

Termin realizacji:

1 marca 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.

Obszar realizacji projektu:

Gmina Rzgów

Uczestnicy bezpośredni: dorośli, seniorzy, młodzież, w sumie 24 osoby (ok. 14 osób dorosłych, seniorów i ok. 10 reprezentantów młodego pokolenia)

Cel projektu:

rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej mieszkańców gminy Rzgów w powiecie konińskim  oraz stwarzanie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi członkami małej ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.

Harmonogram 2018 rok

Termin

Działanie

do 30 czerwca

2 warsztaty choreo-rozwojowe po 5 godzin lekcyjnych

Przeprowadzone warsztaty przy wykorzystaniu metody choreoterapii umożliwią uczestnikom zajęć zintegrować się otworzyć na siebie i innych ludzi, rozwikłać wewnętrzne konflikty, nauczyć się panowania nad sobą w sytuacjach stresujących, rozładowaniu napięć. To złożona, twórcza, fascynująca, idealna metoda integracji ciała, emocji, umysłu i ducha, przyczyni się do pobudzenia energii, uzyskania harmonii, równowagi samorealizacji. Tańczący na zajęciach doznają odczucia jedności jakie daje bycie w grupie oraz zadowolenia jakie daje ruch. Ruch i rytm pomogą uczestnikom uzyskać harmonię umysłu, ułatwią poznać własne emocje a także nawiązać relacje z innymi ludźmi.

do 28 grudnia

12 warsztatów tanecznych pn. „Na wesoło i z przytupem” po 3 godziny dydaktyczne

Zespół międzypokoleniowy weźmie udział w cyklu zajęć tanecznych zarówno z zakresu tańca ludowego jak i towarzyskiego. Uczestnicy poznawać będą wybrane tańce charakterystyczne dla dziedzictwa kulturowego Wielkopolski jak np.: wisielok, poniewierany, wiwaty, przodek, szamotulski, chodzony. Zaś wśród tańców towarzyskich królować będzie na parkiecie np.: walc, tango, cha-cha itp. Taka ciekawa taneczna aranżacja zajęć zapewni sukces wspólnemu działaniu grupy międzypokoleniowej i będzie gwarantem dobrej zabawy oraz satysfakcji artystycznych. Spotkania będą doskonałym okazją na pogłębienie kontaktów towarzyskich, poprawienie kondycji fizycznej, wyzwolenie pozytywnych emocji i łamanie stereotypów. Podczas spotkań uczestnicy będą „testować” pozyskane umiejętności, uczyć się od siebie i od najlepszych oraz pokonywać słabości i trudności, które staną się ich wyzwaniem.

Do 28

grudnia

Organizacja II edycji Festiwalu Kultury Lokalnej

Wydarzenie będzie miało charakter lokalny. To uwiecznienie kilkumiesięcznej pracy grupy międzypokoleniowej. Twórczy efekt końcowy da szanse dotarcia z przesłaniem do szerszej publiczności. Punkt kulminacyjny stanowić będzie występ międzypokoleniowego zespołu tanecznego, który zaprezentuje przygotowany pokaz tańca towarzyskiego oraz choreografię stanowiącą połączenie wybranych wielkopolskich tańców ludowych. Uczestnicy zaprezentują swój potencjał, możliwości i korzyści, które będą gotowe na dalsze wykorzystanie. Wspólny sukces będzie okazją do świętowania, co będzie sprzyjało zacieśnianiu więzi z pozostałymi członkami lokalnej wspólnoty i tworzeniu pomysłów na kolejne inicjatywy, w których Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów planuje aktywny udział i wsparcie. Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszeni miejscowi artyści, rękodzielnicy, twórcy ludowi, zespoły dziecięce i młodzieżowe, którzy zapoznają uczestników z własnym dorobkiem/repertuarem artystycznym.

Rezultaty

1.  Wzrost zainteresowań uczestników twórczością artystyczną i mobilizacja do aktywnego w niej udziału oraz pozyskanie nowych umiejętności (rozwój inteligencji emocjonalnej i twórczej).

2. Zacieśnienie więzi i rozwój dialogu międzypokoleniowego, aktywizacja do podejmowania kolejnych działań na rzecz własnego rozwoju i krzewienia lokalnej kultury przy aktywnej współpracy pozostałych mieszkańców lokalnej wspólnoty.

3. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wartości własnych działań) w kontaktach międzypokoleniowych.

4. Powstanie zespołu międzypokoleniowego skupiającego przedstawicieli różnych grup wiekowych z terenu gminy Rzgów, posiadającego odpowiednie przygotowanie do aktywności kulturalnej indywidualnej i zespołowej.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  24
  maj 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry