Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

XXXVII SESJA RADY GMINY RZGÓW.

W środę, 22 czerwca 2022 r. , o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Rzgów.

 

Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXIV, XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Rzgów.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Rzgów za rok 2021.

a) debata nad Raportem,

b) przyjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzgów.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2021 rok.

a) przedstawienie sprawozdań, opinii RIO i dyskusja,

b) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzgów absolutorium za rok 2021.

a) przedstawienie wniosku, opinii RIO i dyskusja,

b) przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rzgów za rok 2021.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

b) w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2022 – 2032,

c) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2021.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Jakubowicz

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

29
czerwca 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry