Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XXXIV SESJA RADY GMINY RZGÓW

W poniedziałek, 26 marca br., o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności GOPS w Rzgowie w roku 2017.
 7. Informacja o działalności Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW”.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
 2. w sprawie przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego od Powiatu Konińskiego,
 3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018 – 2026,
 4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
 5. w sprawie zmiany uchwały nr 23/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 6. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rzgów,
 7. w sprawie podziału Gminy Rzgów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych,
 8. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rzgów,
 9. w sprawie zmiany uchwały nr 35/03 Rady Gminy Rzgów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Rzgów.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  24
  maj 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry