Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

XXIX SESJA RADY GMINY RZGÓW

We wtorek, 30 listopada 2021 r. , o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Rzgów.

Porządek obrad będzie następujący:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  Gminy Rzgów w roku szkolnym 2020-2021.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
b) w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2021-2036,
c) w sprawie zmiany uchwały nr 162/21 Rady Gminy Rzgów z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziału środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz PROW na lata 2014-2020,
d) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
g) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczania podatku rolnego,
h) w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Rzgów,
i) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzgów,
j) w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

10
2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry