Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

XXIV SESJA RADY GMINY RZGÓW

W piątek, 7 maja 2021r. , o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Rzgów.

Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Rzgów.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

b) w sprawie zmian w WPF  Gminy Rzgów na lata 2021-2036,

c) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów,

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Jakubowicz

W związku z obowiązywaniem przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) informuję, że zwołana na dzień 7 maja 2021 r. na godz. 13:00 XXIV Sesja Rady Gminy Rzgów odbędzie się bez udziału sołtysów i innych osób zapraszanych na sesje oraz publiczności.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Jakubowicz

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

24
maj 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry