Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XIV Gminny Turniej Profilaktyczny Klas Trzecich

Dnia 30 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku zorganizowano XIV Gminny Turniej Profilaktyczny Klas Trzecich. Brali w nim udział uczniowie wraz z opiekunkami z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzgowie, Szkoły Podstawowej w Grabienicach, Szkoły Podstawowej w Osieczy oraz  Szkoły Podstawowej w Sławsku. W jury zasiedli: Wójt Gminy Rzgów Grzegorz Matuszak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rzgów Wiesław Czaja, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławsku Iwona Maziarz, zastępca dyrektora  Małgorzata Jankowska, pedagog szkolny Maria Bartczak oraz pielęgniarka szkolna Ewa Biernacka.

Turniej został przeprowadzony w celu podkreślenia roli profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia we współczesnym świecie, umacniania postaw patriotycznych względem własnego kraju, rozbudzania szacunku do tradycji narodowych oraz aktywnego uczestnictwa dzieci w obchodach 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Myśl przewodnia tegorocznych zmagań brzmiała: „STOP UZALEŻNIENIOM!, „Kto Ty jesteś…?”, a scenografia i stroje uczestników turnieju podkreślały podniosły charakter imprezy.

Po utworzeniu zespołów zadaniowych, w skład których wchodzili przedstawiciele klasa trzecich z poszczególnych szkół, uczniowie przystąpili do wykonywania zadań. Zmagania turniejowe dotyczyły: podania zasad zdrowego stylu życia, rozwiązywania krzyżówek, odkodowywania i rozszyfrowywania zadań o tematyce profilaktycznej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wyjaśnienia pojęć patriotyzm, patriota, niepodległość, wiedzy o sławnych Polakach, znajomości hymnu państwowego i wiersza „Katechizm młodego Polaka” Władysława Bełzy, a także ułożenia z puzzli i uzupełnienia mapy Polski. Ponadto dzieci zaprezentowały pieśni patriotyczne.

Ostatnim punktem rozgrywek były zmagania sportowe, które wzbudziły wiele pozytywnych emocji, przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze, ponieważ uczestnicy przestrzegali zasad „fair play”.

Jury uhonorowało wszystkich uczestników nagrodami i upominkami ufundowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie oraz  Szkołę Podstawową w Sławsku.
Za przebieg wydarzenia odpowiedzialne były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Ewa Lewandowska, Katarzyna Bartosik,  Aleksandra Kubasik i Magdalena Kubiak.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  02
  grudnia 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry