Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

UNIA EUROPEJSKA

ProjektyStworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI &ndash ...

INFORMACJE O PROJEKCIE NUMER RPWP.08.01.01-30-0075/16 REALIZOWANYM W RAMACH WRPO 2014 - 2020

TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów, pow. koniński, woj. wlkp. oraz podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci” Projekt realizowany je

Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno Etap II

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Sławsk. Poprawa ta wynikać będzie bezpośrednio z li

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następuj

Zmiana nawierzchni drogi Rzgów - Modła Kolonia


Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie miała na celu umożliwienia realizacji zadań związanych z rozwojem kultury w gminie. Przebudowa ta polegała na powiększeniu powierzchni lokalowej, na

Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego.

O PROJEKCIE Informacje ogólne Projekt partnerski pt. „Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego&rdq

Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania

"Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"   Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrod

Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych

Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach sam

Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku


  • Strony:
  • 1

Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

19
maj 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry