Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku

Sławsk, ul. Okólna 3, 62-586 Rzgów
tel.: (63) 241-06-60 lub 249-31-38
e-mail: spslawsk@konin.lm.pl lub gim.slawsk@op.pl
http://www.spslawsk.edupage.org

Dyrektor Szkoły  -  Monika Łukasiewicz
Wicedyrektor Szkoły  -  Małgorzata Jankowska

Oświata w Sławsku sięga roku 1915, kiedy to powstała Jednoklasowa Szkoła Powszechna Prywatna w Sławsku. W lutym 1945 roku reaktywowano polską szkołę dla 125 dzieci w poniemieckiej salce szkolnej na plebanii. W roku 1950 uczniowie podjęli naukę w pałacu byłego dziedzica Kundego.

Na przełomie lat 1985/1986 powstał projekt budowy nowego budynku szkoły. W dniu 01 września 1992 roku oddano do użytku jeden segment szkoły z 6 izbami lekcyjnymi, kolejny w części południowej w roku 1993 a  w lutym  1996 r.  nową salę gimnastyczną.

01 czerwca 1998 r. jest ważnym dniem, gdyż wówczas Szkole Podstawowej nadano imię Kornela Makuszyńskiego oraz wręczono sztandar.

Od 01.09.1999 r. - w wyniku reformy oświatowej - w budynku szkoły zostały wydzielone pomieszczenia do nauki dla zamiejscowych oddziałów Publicznego Gimnazjum w Rzgowie.

Od 01.09.2003 r. w oddanej do użytku ostatniej części obiektu rozpoczęło samodzielne funkcjonowanie Publiczne Gimnazjum w Sławsku. Szkoła liczyła 6 oddziałów, a naukę podjęło 148 uczniów.

Na mocy aktu założycielskiego 01 września 2010 roku utworzono Zespół Szkół w Sławsku poprzez połączenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi z Publicznym Gimnazjum w Sławsku. Placówka liczyła około 350 uczniów zgromadzonych w 16 oddziałach, z których dwa to klasy integracyjna i sportowa.

Ważnymi wydarzeniami w tym okresie były:

- udostępnienie lokalnej społeczności kompleksu boisk „Orlik” (w marcu 2011 r.),

-  oddanie do użytku dzieci placu zabaw, który powstał przy wspólnym wysiłku lokalnej   społeczności (w maju 2012 r.),

- oddanie do użytku (w czerwcu 2016 r.) placu manewrowo – postojowego, który poprawił bezpieczeństwo w dostępie do placówki.

16 października 2015 r. oświata w Sławsku uroczyście obchodziła Jubileusz 100-lecia swego istnienia. Jej historia została zawarta w monografii „Sto lat Oświaty w Sławsku” autorstwa prof. Piotra Gołdyna.                                                                                 
Zespół Szkół w Sławsku posiadał szereg certyfikatów potwierdzających wysoką jakość pracy. Zatrudniał wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim stażem pracy. Oferował szereg zajęć pozalekcyjnych. W szkołach realizowano różnorodne projekty edukacyjne. Efektem tych działań były wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Rok 2017 zaowocował kolejną reformą oświaty, która przywróciła 8-letnie szkoły podstawowe i rozpoczęła proces wygaszania gimnazjów. Z dniem 01 września 2017 r. Zespół Szkół w Sławsku rozpoczął działalność jako 8-letnia publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi.

Obecnie do szkoły uczęszcza 295 uczniów zgromadzonych w 15 oddziałach (w tym integracyjny), oraz 87 dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych. Realizacja projektów finansowanych przez UE, ofiarność sponsorów oraz przychylność organu prowadzącego (Gmina Rzgów) pozwoliły na wyposażenie szkoły i oddziałów przedszkolnych w nowoczesne środki dydaktyczne (tablice interaktywne, obserwatorium przyrodnicze, pracownia biologiczno-chemiczna, komputerowa) oraz liczne pomoce naukowe. Wykwalifikowana i pracująca z zapałem kadra pedagogiczna i wciąż polepszające się warunki funkcjonowania przekładają się na wysoki poziom pracy sławskiej szkoły, której uczniowie osiągają sukcesy na poziomie gminy, powiatu i województwa.

Szkoła pełni w środowisku funkcję kulturotwórczą i efektywnie współpracuje z lokalnymi organizacjami.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  03
  lipca 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry