Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Narada z Sołtysami

W dniu 12 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Rzgów odbyła się narada Wójta Grzegorza Matuszaka z Sołtysami Sołectw Gminy Rzgów. Omówiono następujące tematy:

 1. Budżet gminy na 2022 rok, w tym zadania inwestycyjne i fundusz sołecki.
 2. Sprawy związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 3. Informację na temat wdrażania dodatku osłonowego w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej.
 4. Sprawy bieżące, komunikaty i wolne wnioski.

Skarbnik Gminy omówiła uchwalony w dniu 29 grudnia 2021 r. budżet gminy na rok 2022, w tym fundusz sołecki i wykaz inwestycji zaplanowanych na 2022 rok. Wójt zwrócił szczególną uwagę na znaczny wzrost wydatków na realizację inwestycji w gminie i omówił najważniejsze z nich. Następnie omówiono pozostałe tematy i przekazano sołtysom materiały informacyjne. W  dyskusji poruszono bieżące sprawy m.in. odbioru odpadów komunalnych i stawki za tę usługę, zimowego utrzymania dróg, budowy i remontów dróg oraz ich oznakowania.

Na koniec Wójt złożył wszystkim Życzenia Noworoczne.

 

                                                                                                                             (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  10
  2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry