Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Koordynator ds. dostępności

 1. Pani Estera Pawełczak - w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 oraz pkt 3 ppkt d, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)
 2. Pan Przemysław Zieliński – w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 2 oraz pkt 3 ppkt a-c, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Rzgów,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymiw art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy Rzgów w zakresie zapewniania dostępności osobom zeszczególnymi potrzebami,
 4. przedstawianie Wójtowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Kontakt:

Estera Pawełczak
Urząd Gminy Rzgów
ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
tel. 63 241 90 18 wew. 28
E-mail: administracja@gminarzgow.pl

Przemysław Zieliński
Urząd Gminy Rzgów
ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
tel. 63 241 90 18 wew. 38
E-mail: informatyk@gminarzgow.pl


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

24
maj 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry