Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXXVIII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 1 sierpnia 2018 r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 12 radnych. Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

          a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

          b) w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2026,

          c) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Spółce 
          Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie,

          d) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny Powiat Koniński – wsparcie
          systemu wczesnego ostrzegania”,

          e) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzgów zbadania zasadności skargi na
          Wójta Gminy Rzgów.

          f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi konińskiemu,

          g) w sprawie zaciągnięcia kredytu.

      7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
      8. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
      9. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do  rozpatrzenia i uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał.

Wszystkie uchwały, poza jedną,  zostały przyjęte  jednomyślnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                             (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  03
  października 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry