Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XLI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 16 listopada 2018 r. odbyła się XLI – ostatnia w mijającej kadencji - Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  b) w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2026,
  c) w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 7.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2017/2018.
 8.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 9.  Podsumowanie mijającej kadencji i wręczenie podziękowań.
 10.   Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do  rozpatrzenia i uchwalania projektów uchwał, które omówiła Skarbnik Gminy.

Wszystkie uchwały  zostały przyjęte  jednomyślnie.

Następnie, z udziałem dyrektorów szkół i inspektora d/s oświaty, omówiono informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2017/2018.

Wójt i Przewodniczący Rady podsumowali mijającą kadencję dziękując radnym, kierownictwu i pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom i wszystkim, którzy w tej kadencji współpracowali i działali na rzecz rozwoju Gminy Rzgów. Następnie wręczyli okolicznościowe podziękowania radnym, Wójtowi i kierownictwu Urzędu Gminy Rzgów.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                                          (-) Biuro Rady

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  16
  2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry