Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

LUS - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim - trwałość projektu

Gmina Rzgów wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz z 15 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018 realizowała projekt „LUS" - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych na terenie powiatu konińskiego.

W ramach trwałości projektu w latach 2019-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniać będzie asystenta rodziny wspierającego rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz opiekunki środowiskowej przygotowanej do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, pracującej w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych. Nadal funkcjonować będzie Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Sławsku, czyli placówka wsparcia dziennego, otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 18.00. Z dziećmi będą przeprowadzane zajęcia kształcące zdolności dzieci i rodziców, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci. Dodatkowo uczestnicy Ogniska objęci zostaną wsparciem socjoterapeuty. Pobyt dzieci w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.

Wszelkie informacje na temat oferowanych form pomocy dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  22
  2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry