Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Drogi w Gminie Rzgów

Drogi, chodniki i parkingi

Drogi asfaltowe 1990 r. – 4,50 km,  2015 r. - 43,00 km

Chodniki             1990 r. – 1,10 km,  2015 r. - 10,75 km

Parkingi              1990 r. – 8 miejsc,  2015 r. - 90 miejsc

 

Według stanu na koniec 2015 r. sieć drogowa Gminy Rzgów liczy ogółem 195,5 km, w tym:

·        drogi gminne – 100,6 km
        
(w tym o nawierzchni asfaltowej: 43,0 km),
·        drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych – 35,2 km,
·        drogi powiatowe – 50,2 km,
·        drogi krajowe (autostrada A2) – 9,5 km.
    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry