Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Inwestycje zrealizowane z własnych środków w 2020 roku

 • Budowa wodociągu w m. Branno - 6 508,21 zł
 • Budowa kanalizacji w Sławsku, ul. Kasztanowa - 69 408,00 zł
 • Wykonanie 75 szt. studzienek przykanalikowych w Brannie - 154 980,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Błonicach – środki własne w kwocie 137 782,24 zł
 • Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Rzgów:
 • Babia – środki własne (w tym fundusz sołecki) 25 987,50 zł
 • Błonice - środki własne (w tym fundusz sołecki) 24 975,00 zł
 • Goździków - środki własne (w tym fundusz sołecki) 28 725,00 zł
 • Kurów - środki własne (w tym fundusz sołecki) 31 875,00 zł
 • Osiecza Druga - środki własne (w tym fundusz sołecki) 8 437,50 zł
 • Zarzewek - środki własne (w tym fundusz sołecki) 30 000,00 zł
 • Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Zarzewie 23 392,80 zł
 • Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Rzgowie 163 539,37 zł
 • Kotłownia w budynku Domu Nauczyciela w Sławsku 96 835,06 zł
 • Oświetlenie uliczne – w m. Dąbrowica, Świątniki i Bożatki – środki własne (w tym fundusz sołecki) 36 157,20 zł
 • Budowa placu zabaw i rekreacji w Barłogach – fundusz sołecki w kwocie 14 505,75 zł oraz środki pochodzące z budżetu UMWW w kwocie 29 897,00 zł
 • Utrzymanie terenów zieleni w Babi – fundusz sołecki w kwocie 1 479,34
 • Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji dla m. Barłogi, Dąbrowica i Sławsk – fundusz sołecki w kwocie 18 085,72 zł
 • Zakup materiałów do bieżącego utrzymania altany wiejskiej oraz przyległego terenu w Babi – fundusz sołecki w kwocie 1 345,13 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w Bobrowie i Brannie – fundusz sołecki w kwocie 39 032,43 zł
 • Remont domu kultury w Bożatkach – fundusz sołecki w kwocie 4 800,00 zł
 • Zakup i montaż lustra ulicznego w m. Bożatki – fundusz sołecki w kwocie 549,69 zł
 • Zakup dobrego wyposażenia (namiot, stoły, warnik, stojak na rowery) – fundusz sołecki w kwocie 6 113,00 zł
 • Termomodernizacja remizy strażackiej w Grabienicach – środki własne (w tym fundusz sołecki) w kwocie 32 360,00 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w Kowalewku środki własne (w tym fundusz sołecki) w kwocie 19 181,41 zł
 • Oczyszczenie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego – II etap – fundusz sołecki w kwocie 23 000,00 zł
 • Dotacja dla OSP W Osieczy Pierwszej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – fundusz sołecki w kwocie 33 586,69 zł
 • Rozbudowa monitoringu, zagospodarowanie parkingu, wyskarpowanie i pogłębienie zbiornika wodnego w Osieczy Drugiej – fundusz sołecki w kwocie 7 440,00 zł
 • Remont strażnicy OSP w Rzgowie – fundusz sołecki w kwocie 17 892,60 zł
 • Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza – fundusz sołecki w kwocie 24 613,78 zł
 • Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sławsk – fundusz sołecki 5 000,00 zł
 • Wykup gruntu na przedłużenie ulicy Kasztanowej w Sławsku – fundusz sołecki w kwocie 21 483,26 zł
 • Remont remizy OSP w Świątnikach – fundusz sołecki w kwocie 14 763,79 zł
 • Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Witnicy – fundusz sołecki w kwocie 12 573,70 zł
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Zastrużu – fundusz sołecki w kwocie 1 500,00 zł
 • Profilowanie dróg ziemią lub żwirem na terenie sołectwa Zastruże – fundusz sołecki w kwocie 15 037,61 zł
 • Zakup wiaty przystankowej w m. Babia 9 286,50 zł
 • Naprawa drogi w Zarzewie i Zastrużu, Grabienice-Zarzew i Osieczy 16 377,00 zł
 • Remonty przepustu i odpływu wody z drogi 88 293,73 zł
 • Wykonanie dokumentacji technicznej na remont kanalizacji deszczowej w Sławsku 5 535,00 zł
 • Wykonanie projektów budowlanych na budowę dróg 20 500,00 zł

  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  06
  grudnia 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry