Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 1.04.1990 r.

Podstawowy akt prawny działalności GOPSu stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 t.j.)

GOPS udziela wsparcia rodzinom oraz pojedynczym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i pomimo wykorzystania własnych środków, możliwości oraz uprawnień nie potrafią jej pokonać. Zatrudnieni pracownicy socjalni rozpoznają sytuację swoich podopiecznych w terenie i doradzają, jak rozwiązywać pojawiające się problemy.
Pomoc jest udzielana na wniosek strony, rodziny lub z urzędu i przybiera następujące formy:

-  pomoc finansowa,

-  pomoc w formie usług opiekuńczych,

-  pomoc rzeczowa,

-  praca socjalna.

 

Pracownicy:

Joanna Stałanowska - kierownik,
Danuta Osajda - główny księgowy,
Zofia Waleriańczyk – specjalista pracy socjalnej,
Maria Wiatrowska - specjalista pracy socjalnej,
Sylwia Jakubowicz - pracownik socjalny,
Katarzyna Basińska – pracownik socjalny (1/2 etatu), podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1/2 etatu), 
Emilia Ławniczak - pomoc administracyjna (1/2 etatu),
Katarzyna Fabiszak - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych,
Michał Kowalczykiewicz - pracownik ds. świadczeń przyznawanych decyzją, 
Ewelina Kałużna - Żabierek - asystent rodziny (1/2 etatu),  wychowawca w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Sławsku
Emilia Dziublewska - asystent rodziny (1/2 etatu), wychowawca w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Sławsku,
Dorota Bednarek - opiekunka,
Anna Wróbel - opiekunka.
Mirosława Jędro - opiekunka,

 

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie

ul. Konińska 6, 62-586 Rzgów
tel.: 63 2419591
          63 2419599
          63 2419018, w. 36 i 43
faks:  63 2419790
e-mail: pomoc@gops.gminarzgow.pl
strona www: www.gops.gminarzgow.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7 30 – 15 30

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  06
  grudnia 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry