Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Inwestuj w naszej gminie - jak założyć firmę

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

Urząd Gminy Rzgów , ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów

Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Aldona Kasprzak
parter - pokój nr 5
tel.: 63/2419019,
e-mail: elud@gminarzgow.pl

Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

Obowiązujące przepisy:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna może wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP.

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.       

 

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Opłaty

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.

OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Sposoby załatwienia sprawy w CEIDG

Działalność gospodarcza online

Wszystkie czynności związane z działalnością gospodarczą można wykonać na stronie internetowej:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 

Formularze

Formularze dostępne są na stronie:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

Profil zaufany ePuap

Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu kwalifikowanego jest bezpłatny.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:

 • Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
 • Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
 • Udać się do naczelnika urzędu skarbowego, by tam potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu.

Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:

 • imię nazwisko,
 • numer PESEL
 • identyfikator użytkownika
 • punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP
 • z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
 • punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

 

Wyszukiwanie kodów PKD

Polska Klasyfikacja Działalności

Wyszukiwarka kodów i powiązanych procedur:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c-4c6bc8f31256

 

Pełne informacje na temat klasyfikacji dostępne są na serwerze Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wyszukiwanie przedsiębiorców

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Wyszukiwanie wpisów:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  06
  grudnia 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry