Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Rzgów

Lp.

Numer decyzji

Data obowiązywania

Nazwa podmiotu
(Imię i nazwisko)

Nr telefonu

1.

GO.6232.2.2018

06.06.2028

Kopaczewski Seweryn

63 241 92 65

2.

ZPP.6233.1.2015

08.01.2025

Joanna Janc
„BIOMA”

661 808 807

3.

GOK.WO.6233.2.2015

08.11.2025

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie

63 245 94 75

4.

GKP.6233.1.2016

31.10.2026

Marciniak Marek

663 641 512

 

5.

   GO.6232.1.2018 15.03.2028  WC Serwis Spółka Komandytowa 664 457 155
 


    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry