Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzgów

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) dotyczącą udostępnienia informacji o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (art. 3 ust. 2 pkt 9b) informuję, że zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z Gminy Rzgów jest:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Koninie
ul. Sulańska 13
62-510 Konin

 • instalacja MBP – mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
 • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i objęte, na których składowane są odpady komunalne,
 • sortownia odpadów selektywnie zebranych (linia do tworzywa sztucznego, linia szkła).


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry