Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rzgów

[art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)]


Podmioty odbierające odpady komunalne:
-  przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej.
 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres / oznaczenie siedziby

1.

Zakład Oczyszczania Terenu "BAKUN"
Andrzej Bakun

Roztoka 6
62-513 Krzymów

2.

Eko-Skórtex Gizałki Sp. z o.o.

ul. Malinowa 24g
Piotrowice
62-400 Słupca

3.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"
Sp. z o.o.

Zjazd 23
62-800 Kalisz

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka Akcyjna

ul. Bażancia 1a
62-800 Kalisz

5.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. M. Dąbrowskiej 8
62-500 Konin

6.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21
62-540 Kleczew

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10
62-561 Ślesin

8.

ROL-POL Balcerzak Jan

Janów 13
62-580 Grodziec

9.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Konińska 78
62-570 Rychwał

10.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Golińska 10
62-530 Kazimierz Biskupi
11. Spółdzielnia Socjalna KOMUNALKA RZGÓW Rzgów Drugi 5B
62-586 Rzgów


    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry