Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi 11 zł od osoby.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny wynosi 20 zł od osoby.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz na kwartał, tj.:
(w terminach do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września, do 15 grudnia).


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w kasie Urzędu Gminy, przelewem w banku lub elektronicznie na rachunek bankowy:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


Dokonując płatności przelewem należy podać w treści przelewu: imię i nazwisko osoby składającej deklarację, adres nieruchomości, miesiąc bądź kwartał, za który uiszczana jest opłata.    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry