Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 1 stycznia 2022 zgodnie z Uchwałą nr 214/21 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2021 r. roku ulegają zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Nowe opłaty wynoszą:

- 20,00 zł od osoby miesięcznie – w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny. 

Każdy Mieszkaniec Gminy Rzgów zamieszkujący w budynku jednorodzinnym, posiadający na nieruchomości kompostownik i kompostujący w nim bioodpady ma możliwość skorzystania z ulgi w wysokości 1,00 zł od osoby.

Mieszkaniec deklarujący kompostowanie bioodpadów powinien wypełnić nową deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne, która jest dostępna na stronie internetowej www.gminarzgow.pl (w zakładce Gospodarka odpadami) lub w Urzędzie Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, pok. nr 6.

UWAGA: Posiadanie kompostownika podlega kontroli.

- 60,00 zł od osoby miesięcznie – jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz na kwartał (w terminach do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września, do 15 grudnia), w kasie Urzędu Gminy, przelewem w banku lub elektronicznie na rachunek bankowy: 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów

95 8543 0000 2002 2000 0114 0020

Dokonując płatności przelewem należy podać w treści przelewu: imię i nazwisko osoby składającej deklarację, adres nieruchomości, miesiąc bądź kwartał, za który uiszczana jest opłata.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  czerwca 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry