Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
   
 1. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1ha przeliczeniowego.
 2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
 3. Zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do Powiatowego Urzędu Pracy.
 4. Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.
 5. Zaświadczenie o opodatkowaniu podatnika podatkiem od nieruchomości.

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek podatnika niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni.

Opłata skarbowa za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wynosi 21 zł, od pozostałych – 17 zł za każdy egzemplarz.

Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek Urzędu Gminy w Rzgowie:
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

21
października 2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry