Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.).


Producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Producentom rolnym przysługuje zwrot tego podatku.

Wysokość zwrotu ustala się na podstawie iloczynu zakupionego oleju napędowego przez producenta (wynikająca z faktur) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju (obowiązująca w dniu składania wniosku) w ramach limitu rocznego zgodnie z ustawą.

Wnioski wraz z fakturami VAT składa się w dwóch terminach:

 • od 1 lutego do 29 lutego,
  faktury – od 1 sierpnia do 31 stycznia,
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia,
  faktury – od 1 lutego do 31 lipca.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • do 30 kwietnia w przypadku pierwszego wniosku,
 • do 31 października w przypadku drugiego wniosku.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

22
października 2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry