Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

XXI SESJA RADY GMINY RZGÓW

W środę, 30 grudnia 2020r. , o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Rzgów.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z  XX  Sesji Rady Gminy Rzgów.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5.    Wnioski i zapytania radnych.
6.    Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2036.
7.    Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
    a)    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
    b)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036,
    c)    w sprawie zmiany uchwały  Rady Gminy Rzgów nr 141/20 z dnia 9 października 2020r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Poznaniu,.
    d)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
    e)    w sprawie:  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok  2021.
9.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych
10.    Wolne wnioski i informacje.
11.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Jakubowicz

W związku z obowiązywaniem przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) informuję, że zwołana na dzień 30 grudnia 2020 r. na godz. 12:00 XXI Sesja Rady Gminy Rzgów odbędzie się bez udziału sołtysów i innych osób zapraszanych na sesje oraz publiczności.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

27
styczeń 2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry