Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Realizacja Projektu Mistrzowie kompetencji w Osieczy i Sławsku oraz Grabienicach i Rzgowie

Podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Mistrzowie kompetencji w Osieczy i Sławsku” nr RPWP.08.01.02-30-0090/17  .

Partner wiodący: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera

Celem projektu jest do 30.06.2023 112 uczniów (56K i 56M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osieczy oraz Szkoły Podstawowej w Sławsku z terenu Gm. Rzgów (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (16K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 160 osób tj.20 nauczycieli (19K;1M), 140 uczniów (70K;70M), Szkoły Podstawowej w Osieczy oraz Szkoły Podstawowej w Sławsku.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;

b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania;

c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji.

d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Dofinansowanie UE: 365 363,79 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Mistrzowie kompetencji w Grabienicach i Rzgowie” nr RPWP.08.01.02-30-0091/17  .

Partner wiodący: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera

Celem projektu jest do 31.03.2023 144 uczniów (72K i 72M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Grabienicach oraz Szkoły Podstawowej w Rzgowie z terenu Gm. Rzgów (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 15 nauczycieli (14K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 198 osób tj.18 nauczycieli (17K;1M), 180 uczniów (90K;90M), Szkoły Podstawowej w Grabienicach oraz Szkoły Podstawowej w Rzgowie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;

b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu

nauczania;

c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia

dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji;

d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Dofinansowanie UE: 365 095,81 zł

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  04
  grudnia 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry