Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ PRZEZNACZONEJ CZĘŚCI GRUNTU DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY - RZGÓW - SŁAWSK

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz części gruntów przeznaczonych do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
  - Działka część o pow. (2 m2) położona w miejscowości Rzgów, ul. Konińska 8, oznaczona numerem ewidencyjnym: 113/5.
  - Działka część o pow. (2 m2) położona w miejscowości Rzgów, ul. Zagórowska, oznaczona numerem ewidencyjnym: 197.
  - Działka część o pow. (2 m2) położona w miejscowości Sławsk (przy Ośrodku Zdrowia), oznaczona numerem ewidencyjnym: 184/12.
 2. Opis nieruchomości:
  Działki stanowią własność Gminy Rzgów. Do dzierżawy przeznaczona jest część tych działek o pow. 1 m2 z każdej w miejscach uzgodnionych. Działki są przeznaczone na posadowienie pojemników metalowych z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych. Grunty będą wydzierżawione na okres do trzech lat.
  Posiadają bezpośredni dostęp do drogi powiatowej.
 3. Cena czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc od jednego pojemnika wynosi 30 zł według oferty dzierżawcy. Oferta ta została przeanalizowana - wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów i uznano, że jest wystarczająca. Czynsz za 1 miesiąc od sześciu pojemników wynosi 180,00 zł netto, słownie złotych: sto osiemdziesiąt złotych. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Szczegółowych informacji o powyższych nieruchomościach umieszczonych w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie - biuro nr 4, tel. 63 241-90-18.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia 06.05.2019 r. do dnia 29.05.2019 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rzgów i Sławsk.


Wójt Gminy Rzgów
(-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  03
  lipca 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry