Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ PRZEZNACZONEJ CZĘŚCI GRUNTU DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY - DĄBROWICA

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U z 2018, poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nieruchomości, powierzchnia nieruchomości;

Działka położona w obrębie geodezyjnym Dąbrowica, oznaczona numerem ewidencyjnym: 159/1
o pow. 2,5747 ha uregulowana w księdze wieczystej numer KNlN 00048558/8

2. Opis nieruchomości;

Działka stanowi własność Gminy Rzgów. Do dzierżawy przeznaczona jest na czas oznaczony do
3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Działka jest przeznaczona do użytkowania rolniczego.
Posiada dostęp do drogi publicznej.

3. Cena czynszu dzierżawnego została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać
w tut. Urzędzie - biuro nr 4, tel. 063/2419 018.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW
od dnia 20.05.2020 r. do dnia 11.06.2020
r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzgów i w miejscowości Dąbrowica, na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.

                                                                                                                            Wójt Gminy Rzgów
                                                                                                                         (-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  22
  2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry