Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ PRZEZNACZONEJ CZĘŚCI GRUNTU DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY - DĄBROWICA

Na podstawie art. 35 ust. l, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010, Nr 102, poz. 651 ) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości;
  - Działka      położona    w    obrębie geodezyjnym Dąbrowica, oznaczona numerem ewidencyjnym:   158  o pow.  2,2600ha uregulowana w księdze wieczystej numer KN1N 00006950/0
 2. Opis nieruchomości:
  Działka stanowi własność Gminy Rzgów. Do dzierżawy przeznaczona jest na czas oznaczony do 3 lat. Działka jest przeznaczona do użytkowania rolniczego (łąka). Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 3. Cena czynszu dzierżawnego została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie- biuro nr 4 , tel . 063/2419018.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia
26.02.2018 r. do dnia 19.03.2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzgów i w miejscowości Dąbrowica, na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.

Wójt Gminy Rzgów
(-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry