Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Włącz pomysł na biznes - dotacje dla StartUpów

Celem Projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu konińskiego ziemskiego i miasta Konin. Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 29 roku życia, osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które jednocześnie należą do co najmniej jednej z następujących grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety.

Preferencje dla osób:

 • w wieku powyżej 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • uruchamiających działalność gospodarczą w ramach Odnawialnych Źródeł Energii lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Projekt obejmuje:

 • szkolenia w zakresie podstaw przedsiębiorczości oraz tworzenia biznes planu,
 • podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie po 1 750 zł w okresie 6 miesięcy od uruchomienia działalności gospodarczej oraz możliwość przedłużonego wsparcia w kwocie 1 100 zł przez kolejne 6-mcy dla osób uruchamiających działalność gospodarczą w ramach Odnawialnych Źródeł Energii lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji,
 • dotację inwestycyjną na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie maksymalnie 23 000 zł ,
 • szkolenia branżowe – zawodowe (w zależności od rodzaju działalności),
 • doradztwo gospodarcze (pomoc merytoryczna w prowadzeniu firmy).

Do uczestnictwa w Projekcie zakwalifikowane zostaną 72 osoby. Wsparciem finansowym objętych zostanie 42 Uczestników Projektu mających najlepszy pomysł na biznes i realne szanse jego realizacji.

Spotkania informacyjne nt. Projektu:

28.07.2016 r., godz. 10.00, miejsce: ARR SA w Koninie, ul. Zakładowa 4

29.07.2016 r., godz. 10.00, miejsce: Urząd Gminy Grodziec,

01.08.2016 r., godz. 10.00, miejsce: Urząd Gminy Kleczew

02.08.2016 r., godz. 10.00, miejsce: Urząd Gminy Ślesin

03.08.2016 r., godz. 10.00, miejsce: Urząd Gminy Wierzbinek

Szczegóły na temat Projektu można uzyskać w Biurze Projektu ARR SA ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, pok. 310 i 311 lub na stronie internetowej www.dotacje.arrkonin.org.pl

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry