Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabienicach     

Grabienice, 62-586 Rzgów
tel.: (63) 241-90-33
e-mail: grabienice@o2.pl

Dyrektor Szkoły  -  Janusz Olejniczak

Szkoła Podstawowa w Grabienicach leży w południowo- zachodniej części powiatu konińskiego, na terenie Gminy Rzgów. Istnieje od 1 września 1955 roku, kiedy to podniesiono jej stopień organizacyjny i powstała pełna szkoła podstawowa. W latach 1999-2017 szkoła była sześcioklasową Szkołą Podstawową.

1 września 2017 roku na mocy Uchwały Rady Gminy nr 200/17 szkoła została przekształcona w ośmioletnią Szkołę Podstawowa. Od 19 czerwca 2007 roku patronuje naszej szkole znakomity poeta Jan Brzechwa, nazywany „poeta dziecięcej radości”.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabienicach to szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie.

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez:

 • stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania,
 • rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych,
 • rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie,
 • rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, starająca się ciągle podnosić swoje umiejętności poprzez różnego rodzaju kursy doskonalące, szkolenia i studia podyplomowe.

W budynku jest 10 dobrze wyposażonych i odnawianych na bieżąco klasopracowni, w tym: pracownia przyrodnicza, dwie sale przedszkolne, 16- stanowiskowa odnowiona w tym roku pracownia komputerowa oraz skomputeryzowana biblioteka, świetlica, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, gabinet pedagoga szkolnego. Każda klasopracownia wyposażona jest w komputer lub laptop. Wszystkie pracownie wyposażone są w tablice interaktywne z projektorami. Do użytku nauczycieli i uczniów są tablety i laptopy. Na terenie całej szkoły jest bezprzewodowy dostęp do Internetu. Bazę szkoły stanowi również odnowione boisko szkolne.

W naszej placówce ważny jest wszechstronny rozwój uczniów oraz ich wspieranie, dlatego każdy z nich może uczestniczyć w wyrównawczych i rozwijających zajęciach pozalekcyjnych.

Uczniowie naszej szkoły już od najmłodszych lat chętnie biorą udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, a nawet ogólnopolskim. Bardzo aktywnie włączają się w organizację życia szkoły, uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych. Biorą też udział w wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych.

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  03
  lipca 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry