Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Stowarzyszenie Mieszkańców Świątnik

Adres: Świątniki 33b, 62-586 Rzgów
Tel: 889-849-534 (przewodnicząca)

Skład Zarządu:
1. Sylwia Jakubowicz – Przewodnicząca
2. Katarzyna Grabka - Zastępca Przewodniczącej
3. Aneta Rejduchowska – Sekretarz
4. Sylwia Czajka- Skarbnik
5. Maciej Pańczak - Członek Zarządu

Stowarzyszenie istnieje od 2015 roku. Powstało z inicjatywy mieszkańców Świątnik na zebraniu wiejskim. W skład wchodzi 28 osób. Celami Stowarzyszenia Mieszkańców Świątnik są:

1) Odnowa wsi Świątniki

2) Integracja środowiska.

3) Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień mieszkańców wsi Świątniki jak również mieszkańców Gminy Rzgów

4) Promowanie mieszkańców szczególnie uzdolnionych.

5) Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn.

6) Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

7) Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia.

8) Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym.

9) Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin.

10) Profilaktyka zdrowotna.

11) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

12) Działalność charytatywna i pomoc społeczna.

13) Szerzenie dziedzictwa kulinarnego.

14) Rozwój przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn.

15) Dążenie do poprawy ochrony zdrowia.

16) Kultywowanie kultury ludowej, w tym szczególnie regionalnej.

17) Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  22
  2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry