Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Regulamin Konkursu Świątecznego WIELKANOCNA KARTKA

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.

CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą.

TEMATYKA KONKURSU:
1. Prace powinny nawiązywać do tradycji wielkanocnych.
2 . Prace powinny być niepowtarzalne i oryginalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.Konkurs przeznaczony jest dla:

  • dzieci najmłodszych- przedszkolaków,
  • dzieci Szkół Podstawowych z Gminy Rzgów.

2. Format prac: MAKSYMALNIE A5 ( połowa kartki A4)
3. Technika prac: DOWOLNA PŁASKA!
4. W pracę wkomponowane powinno być hasło „Wesołych Świąt”.
5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
6. Prace należy dostarczyć do 13 marca 2018 r. (włącznie) do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie
( nr kont. 63 241 90 15) oraz Filii w Sławsku ( nr kont. 63 241 07 17).
7. Do pracy powinna być dołączona kartka z danymi autora ( imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy opiekuna prowadzącego).

KWALIFIKOWANIE PRAC I OCENA JURY:
1. Do konkursu zostaną dopuszczone tylko prace dostarczone w terminie.
2. Oceny konkursowej dokona jury powołane przez organizatora. 
3. Prace zostaną ocenione pod względem samodzielności, staranności wykonania, pomysłowości, estetyki wykonania pracy oraz walorów artystycznych.
4. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronach internetowych biblioteki www.gbprzgow.pl, gminy www.gminarzgow.pl oraz podana do lokalnej prasy.
5. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w Domu Kultury w Kowalewku w dniu 18 marca br.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania.
2. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację wizerunku na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie.

Serdecznie zapraszam
Dyrektor GBP w Rzgowie
Dorota EltmanBiuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

19
maj 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry