Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Informuję, że dnia 30.04.2020 r. została podjęta Uchwała Nr 107/20 Rady Gminy Rzgów w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podjęta uchwała ma na celu udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 poprzez przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Z przedłużenia terminu płatności rat podatku mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, których działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy Rzgów została objęta zakazem prowadzenia lub ograniczeniem działalności gospodarczej (związany ze skutkami epidemii  COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych).

Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika:

1) formularza zgłoszenia – załącznik  nr 1,

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - załącznik  nr 2.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia  31 lipca 2020 roku.

 

Pomoc, jaką jest wydłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości w miesiącu  maju i czerwcu 2020 r. stanowi pomoc publiczną  mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

07
maj 2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry