Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Ks. dr Zbigniew Zarembski - prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gościem w Zespole Szkół w Sławsku

W poniedziałek 7  listopada 2016 roku z inicjatywy księdza proboszcza parafii Sławsk, Benedykta Gembickiego,  w Zespole Szkół w Sławsku gościł ks. profesor UMK w Toruniu -  dr habilitowany Zbigniew Zarembski. Ks. Zbigniew Zarembski urodził się  23 maja 1966 r., na kapłana został wyświęcony 29 maja 1993 r. W 1993 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie uzyskał tytuł magistra nauk teologicznych. W 1997 roku uzyskał tytuł licencjata nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej (Instytut Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim). Tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej uzyskał w 2001 r. 11 grudnia 2013 roku na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologiczno-pastoralne” uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

Nauczanie Jana Pawła II, wychowanie chrześcijańskie, teologia małżeństwa i rodziny, duszpasterstwo rodzin, uwarunkowania działalności zbawczej Kościoła to tematy, które są  przedmiotem zainteresowań badawczych  ks. Zbigniewa Zarembskiego.

Ks. profesor w czasie spotkania  mówił o Dekalogu, wierze, miłości, przebaczeniu oraz szacunku wobec każdego człowieka. Spotkanie z księdzem profesorem było też okazją do zapoznania się z informacjami na temat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.                         


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  02
  grudnia 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry