Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja dla posiadaczy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

Minął już kolejny rok od budowy przydomowych oczyszczalni na Państwa nieruchomościach, więc zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni oraz umową podpisana przez Państwa z Gminą Rzgów, konieczny jest wywóz osadów.

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być odbierane tylko przez przewoźników mających umowy z dużymi oczyszczalniami na zrzut zanieczyszczeń o tak wysokich parametrach.

Informujemy, że osady z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Rzgów odbierane będą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Koninie, przy ul. Poznańskiej 49, 62-510 Konin, specjalistycznym pojazdem  zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Każdy posiadacz przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 6 ust 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 2019r., poz. 2010), zobowiązany jest posiadać umowę i dowód uiszczenia opłaty za te usługi. Osady odbierane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:00.

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie jednorazowej usługi odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków wyniesie 140 zł brutto. Rozliczenie należności nastąpi na podstawie wystawionej faktury z 14 dniowym terminem płatności.
Osobą odpowiedzialną za realizację usługi odbioru osadów jest p. Jacek Gogulski – Kierownik Działu Transportu PWiK Sp. z o.o,  tel. (63)240 39 90, tel. kom 609 496 814.

Wywóz odpadów odbywać się będzie zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

07
maj 2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry