Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzgów

Wójt Gminy Rzgów informuje, że istnieje możliwość uzyskania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Beneficjentem programu będzie gmina, która wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie w imieniu mieszkańców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy posesji na terenie których nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej, gdzie brak jest możliwości podłączenia do istniejącej sieci i dla których nie planuje się w najbliższych latach sporządzenia projektu budowlanego  kanalizacji sanitarnej .

Zgodnie z Koncepcją Gospodarki Ściekowej dla Gminy Rzgów programem objęci są mieszkańcy następujących miejscowości: Babia, Barłogi , Błonice, Bobrowo, Bożatki, Dąbrowica, Józefowo, Kurów, Mądroszki, Osiecza Druga, Witnica, Wojciechowo, Zarzew, Zarzewek, Zastruże.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o składanie pisemnych deklaracji w terminie do 31 sierpnia 2016 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Rzgów (pok.15). Deklaracje dostępne są w sekretariacie oraz do pobrania poniżej.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod względem możliwości technicznych budowy przydomowych oczyszczalni przez uprawnionego, wyłonionego przez gminę projektanta. Pozytywna weryfikacja będzie skutkowała koniecznością zawarcia umowy z Gminą na przystąpienie do programu oraz wpłatą zaliczki w wysokości 500 zł.

Warunki przystąpienia do programu:
1)  terminowe złożenie dokumentów,
2)  planowany wkład własny mieszkańca – 15% wartości oczyszczalni.

Ostateczna kwota do zapłaty dla właściciela nieruchomości za montaż instalacji zostanie określona po przeprowadzeniu przetargu. Koszt całkowity jednej instalacji

(przygotowanie dokumentacji, wykonanie oczyszczalni i nadzór budowlany) szacuje się na ok.15.000 zł., z czego wkład właściciela nieruchomości wyniesie ok. 2 250 zł.

Realizacja przedsięwzięcia uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania, w przypadku nie otrzymania dotacji, wniesiona zaliczka zostanie zwrócona.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

04
grudnia 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry