Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Rozgraniczenie nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Załączniki:

 • wypisy z rejestru gruntów nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich,
 • odpisy ksiąg wieczystych lub badania ksiąg wieczystych nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich (dokument zamawia się w Sądzie Rejonowym w Koninie lub badania sporządzone przez uprawnionego geodetę),
 • mapa ewidencyjna,
 • kopie uprawnień geodety.

Po wydaniu przez Urząd postanowienia o wszczęciu postępowania i upoważnienia dla geodety, geodeta wykonuje prace rozgraniczeniowe i przedkłada następujące dokumenty w celu wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości (dokumenty te winny być przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu):

 • protokół graniczny lub akt ugody,
 • dokumenty, na podstawie których stwierdzono przebieg granic,
 • kserokopia szkicu polowego wezwań granicznych.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
60 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Brak opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
 2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przekazania sprawy sądowi.
 3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą przysługuje stronie odwołanie, które wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 29-34 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

24
maj 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry