Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien określać:

 • miejscowość, której ma dotyczyć,
 • dokładne numery ewidencyjne działek,
 • promień zasięgu otoczenia.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje wniosek wraz z załącznikami i wydaje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


OPŁATY
Za wypis:

 • kwota 30 zł - do 5 stron,
 • kwota 50 zł - powyżej 5 stron.

Za wyrys:

 • kwota 20 zł, nie więcej niż 200 zł - za każdą część odpowiadającą formatowi A4.

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10.05.2012 r. poz. 647 ze zmianami).


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

06
2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry