Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rzgów za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Rzgów przedstawia Radzie Gminy w Rzgowie Raport o stanie Gminy Rzgów za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rzgów za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy  Rzgów.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rzgów odbędzie się dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 12:00. W  związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2019 r., do godziny 15:30  w pok. nr  9 Urzędu Gminy  Rzgów  przy ul. Konińskiej 8.
Raport o stanie Gminy Rzgów za 2018 rok oraz formularz zgłoszenia do debaty dostępne są w plikach zamieszczonych poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy  Rzgów  (pok. nr 15) oraz w Biurze  Rady Gminy (pok. nr 9).

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Rzgów
                                                                                                              /-/ Roman Jakubowicz

PLIKI DO POBRANIA:


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

23
2019

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry