Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Zgłaszanie strat powstałych w wyniku suszy

Wójt Gminy Rzgów informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych, spowodowanych wystąpieniem suszy w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r.
Rolnicy zgłaszający straty powinni w zgłoszeniach wykazać wszystkie uprawy, również te, w których nie wystąpiły szkody. W tym przypadku w kolumnie 4 należy wpisać zero. Podana powierzchnia upraw powinna zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.
W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, do gminy w której jest siedziba gospodarstwa należy dostarczyć protokoły z pozostałych gmin celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całego gospodarstwa.
Wnioski o oszacowanie należy składać w Urzędzie Gminy w Rzgowie – Biuro Nr. 4. Wnioski będą przyjmowane do 10 lipca 2019 r. w godzinach pracy urzędu.
Druk zgłoszenia wystąpienia szkód i wniosku o oszacowanie strat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzgowie (sekretariat i pok. nr 4) lub pobrać ze strony internetowej www.gminarzgow.pl.
Na podstawie zebranych zgłoszeń Zespół Komisji będzie prowadził lustracje na polach i na tej podstawie będzie weryfikował powstałe szkody i spisywał protokoły strat. Warunkiem oszacowania przez komisję zgłoszonych przez rolnika strat w poszczególnych uprawach jest zachowanie uprawy do momentu szacowania co umożliwi wykazanie realnych strat w protokole.
Proszę o bardzo dokładne i czytelne wypełnienie formularzy zgłoszeń strat ze szczególnym uwzględnieniem następujących informacji:
- dane osobowe rolnika (dowód osobisty), numer NIP oraz numer producenta rolnego,
- wyszczególnienie wszystkich upraw w gospodarstwie z uwzględnieniem upraw zniszczonych przez suszę oraz łącznej powierzchni gospodarstwa zgodnie z wnioskiem o dopłaty jaki został złożony do ARiMR na 2019 r. (grunty własne oraz dzierżawione tylko z terenu gminy Rzgów),
- rzeczywista lub prognozowana sprzedaż w całym roku 2019 gatunki zwierząt oraz nazwa uzyskiwanego produktu zwierzęcego będących produkcją towarową w gospodarstwie.
Wyżej wymienione informacje są niezbędne do sporządzenia protokołu strat.

Informuję, że zgodnie z ostatnim komunikatem z systemu monitoringu suszy rolniczej za 3 okres raportowania czyli od 11 kwietnia do 10 czerwca na terenie gminy Rzgów objęte zostały suszą: zboża jare, natomiast z monitoringu za okres od 21.04-20.06 zboża ozime.


Wójt Gminy Rzgów
/-/ Grzegorz Matuszak


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

22
styczeń 2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry