Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Zgłaszanie strat powstałych w wyniku suszy

Urząd Gminy Rzgów informuje o możliwości zgłaszania szkód faktycznie powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy (zgodnie z zaleceniami Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach susza dotknęła poniższe uprawy: zboża jare i ozime, drzewa owocowe, krzewy owocowe, warzywa, rośliny strączkowate oraz truskawki).

Rolnicy zgłaszający straty we wnioskach powinni wskazać wszystkie uprawy – włącznie z uprawami, które nie uległy zniszczeniu. Powierzchnia poszczególnych upraw podana przez rolnika ma być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe składane do ARiMR. W przypadku prowadzenia produkcji towarowej zwierząt niezbędne jest podanie ilości zwierząt: bydło 1-2 lata, cielęta 6-12 m-cy, cielęta 0-5 m-cy, tuczniki, prosięta, warchlaki, gęsi, kurczaki, brojlery kurze, owce. Gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, ma obowiązek dostarczyć do gminy, na terenie której ma siedzibę gospodarstwo protokoły z pozostałych gmin, celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.

Wnioski o szacowanie szkód w sprawie suszy należy składać do Urzędu Gminy Rzgów – pokój nr 4 w terminie do 16 lipca 2018 r. (termin ostateczny), ponieważ oszacowanie szkód musi nastąpić przed zbiorem.

Wnioski o oszacowanie strat oraz wzór oświadczenia dotyczącego produkcji zwierzęcej można pobrać w Urzędzie Gminy Rzgów – pok. nr 4, u sołtysa lub pobrać poniżej:Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry