Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XVII SESJA RADY GMINY RZGÓW

 W piątek, 19 czerwca br., o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Rzgów.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2029,
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
 4. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Rzgowie,
 5. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzgów na lata 2020-2025,
 6. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Osieczy,
 7. w sprawie przekazania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Osieczy organowi właściwemu,
 8. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 9. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Koninie  wraz z odpowiedziami na skargi,

 

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Jakubowicz

W związku z obowiązywaniem przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) informuję, że zwołana na dzień 19 czerwca 2020 r. na godz. 13:00 XVII Sesja Rady Gminy Rzgów odbędzie się bez udziału sołtysów i innych osób zapraszanych na sesje oraz publiczności.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

15
lipca 2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry