Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XIII SESJA RADY GMINY RZGÓW

W poniedziałek, 21 marca br., o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XII Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”,
 2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rzgów na lata 2016 – 2019,
 3. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rzgów,
 4. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgów w 2016 r.,
 5. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2009 – 2015,
 6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
 7. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Rzgów,
 8. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020,
 9. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Przyjęcie planów pracy: Rady Gminy Rzgów i jej komisji na rok 2016.
 3. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  27
  styczeń 2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry