Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ PRZEZNACZONEJ CZĘŚCI GRUNTU DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY - SEZONOWY - RZGÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz części gruntu przeznaczonego do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
  - Działka położona w miejscowości Rzgów, ul. Konińska 8, oznaczona numerem ewidencyjnym 113/4.
 2. Opis nieruchomości:
  Działka stanowi własność Gminy Rzgów. Do dzierżawy przeznaczona jest część tej działki o pow. 50m2 w granicach od strony szosy Rzgów - Konin i parkingu przy budynku Urzędu Gminy. Działka jest przeznaczana corocznie sezonowo na sprzedaż lodów w budce gastronomicznej.
  Na działce jest wykonane zasilanie energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne - montaż własnego podlicznika.
  Posiada bezpośredni dostęp do parkingu i do drogi powiatowej.
 3. Cena czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Nr 130/2017 Wójta Gminy Rzgów z dnia 7 marca 2017 r. Czynsz za 1 miesiąc wynosi 250,00 zł netto, słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt złotych. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  Działka jest przeznaczona do dzierżawy wyłącznie na okres sezonowy.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie - biuro nr 4, tel. 63 241-90-18.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia 20.08.2019 r. do dnia 09.09.2019 r.


Wójt Gminy Rzgów
(-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  02
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry