Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ PRZEZNACZONEJ CZĘŚCI GRUNTU DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY - DĄBROWICA

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010, Nr 102 , poz. 651)  Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz gruntów przeznaczonych do  dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
  - Działka   położona  w  obrębie geodezyjnym Dąbrowica, oznaczona  numerem ewidencyjnym 170/2, o pow. 0,7603ha  uregulowanej w księdze wieczystej numer KN1N 00048558/8
 2. Opis nieruchomości:
  Działka stanowi własność Gminy Rzgów.  Do dzierżawy przeznaczona jest  na  czas oznaczony do 3 lat. Działka  jest przeznaczona do użytkowania rolniczego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
  Działki posiadają bezpośredni dostęp  do drogi publicznej.
 3. Cena czynszu dzierżawnego  została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości  umieszczonej w  wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie- biuro nr 4 , tel . 063/2419 018.

WYKAZ  WYWIESZONO  NA OKRES  21 DNI  NA TABLICY OGŁOSZEŃ  URZĘDU GMINY RZGÓW  od dnia 18.07.2017 r.   do dnia 07.08.2017 r.  oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono  na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Rzgów  i w miejscowości  Dąbrowica, na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl  oraz BIP.

Zastępca Wójta Gminy Rzgów
(-) Lucyna Wrzyszczyńska


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  16
  styczeń 2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry